Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Fire brigade
Financial status

Uitreksel art. 17quater

Geïntegreerde wijzigingen :

  • K.B. van 31.01.1991 – Pbl. 05.03.1991
  • K.B. van 11.12.2001 – Pbl. 22.12.2001
  • K.B. van 17.12.2017 – Pbl. 28.12.2017
  • K.B. van 16.12.2022 – Pbl. 27.12.2022

 

Link naar Sociale zekerheid / Onderneming: 

Link naar K.B. van  17.12.2017 - Verslag aan de Koning: www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017121716&table_name=wet 

27.12.2022
Koninklijk besluit
2 pagina's