Brandweer

What do the fire departments do?

(photo Exxonmobil)

The population can count on about 17,300 professional and voluntary firefighters, who belong to 34 emergency rescue zones and the Brussels fire brigade. You can reach the fire brigade at any moment for urgent assistance by calling the emergency number 112. When it is not urgent, you better call your emergency rescue zone on their own phone number.

Brandpreventie

Brandpreventie draagt bij tot de veiligheid van de burgers door middel van een specifieke brandregelgeving en de toepassing daarvan. De Afwijkingscommissie onderzoekt de aanvragen tot afwijking voor bepaalde constructies met betrekking tot de basisnormen inzake brandveiligheid. De burgers sensibiliseren over de risico's en gevaren van branden is van essentieel belang, zodat ook zij een rol kunnen spelen in de brandpreventie. Hiervoor worden onder andere campagnes, adviezen en pedagogisch materiaal uitgewerkt.

Risicos

De brandweerlieden worden zelf geconfronteerd met een aantal beroepsrisico’s. De FOD Binnenlandse Zaken heeft daarom in samenwerking met Netwerk Brandweer, Rezonwal, Brandweer Brussel en de representatieve vakorganisaties een interne campagne gestart met campagnemateriaal die de hulpverleningszones kunnen gebruiken om brandweerlieden over deze risico’s in te lichten en hen te ondersteunen via procedures en een aantal nuttige tips.

Operation of emergency rescue zones

Until 1 January 2015, the fire brigades were essentially organised at municipal level. In order to provide an even quicker aid to the population, a comprehensive reform of the fire brigades was introduced.

Between 1 January 2015 and 1 January 2016, 250 fire brigades were thus grouped in 34 emergency rescue zones and the Brussels fire brigade.

You will find below the most important legislation on the organisation and operation of an emergency rescue zone.

Over het personeel

(foto IILE)

Naar aanleiding van de hervorming van de civiele veiligheid is in 2015 onder andere het administratief en het geldelijk statuut voor de brandweer geüniformiseerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat al het brandweerpersoneel van eenzelfde graad over dezelfde verloning, voordelen en verlof beschikt, ook als ze niet voor dezelfde hulpverleningszone werken.

Ben je brandweerman of -vrouw? Dan kan je hier alle nuttige informatie vinden over je statuut.

How to become a firefighter?

The procedure to become a firefighter should not be underestimated. A strong motivation is very important, but you also need to dispose of a number of cognitive, technical and physical competences in order to be able to join the fire brigade.

Do you want to become a firefighter? Then you can find all the information you need here.

Brandweermaterieel

(foto IILE)

De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

 

CATALOGUS VAN MATERIEEL VOOR HULPDIENSTEN - Update 07/2019

Standaard operationele procedures

De Directie Brandweer staat in voor het verzamelen, verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele van de civiele veiligheid. Het uitwerken van Standaard operationele procedures (SOP) maakt deel van uit van deze opdracht.

Opleiding & retex

Courses of trainings

Courses of trainings at the Civil Protection.

Regelgeving

Verzameling van de wetten, besluiten en omzendbrieven.

 

Rescue Dog Belgium

Reddingshondenteams

The rescue dogs teams of the Civil Security, commonly referred to as "canine brigades", are grouped together within Rescue Dog Belgium. These teams are made of rescue dog handlers from an emergency rescue zones or the Civil Protection, and their dog.